کانون تبلیغات رنگین کمان - شبکه تلویزیونهای شهری شیراز ,

تلویزیون شهری پرتابل

تلویزیون شهری پرتابل با کیفیت تصویر بسیار زیاد و قابل جابجایی و نصب سریع می باشند
ادامه مطلب